НАУКОВІ ДОРОБКИ ЗДОБУВАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 

Збірник наукових праць

Запрошуємо до друку на сторінках електронного видання «Молодий дослідник».

Тематична спрямованість збірника – актуальні проблеми сучасної лінгвоукраїністики, літературознавства, теорії і методики навчання (української мови і літератур (української, зарубіжної і світової), філологічних дисциплін у ЗВО), комунікації, культури й мистецтва.

Мови публікацій: українська, англійська, польська.

Періодичність видання: 1 раз на рік.

Терміни подання матеріалів: до 1 грудня (збірник буде видано у січні).

Адреса редакції: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Факультет української філології, культури і мистецтва, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, м. Київ, Україна, 04212, тел. (044) 428 34 45.