Загальні й технічні вимоги

Загальні й технічні вимоги до оформлення авторського оригіналу:

– орієнтовний обсяг: 4–7 сторінок (з анотацією і списком використаних джерел кирилицею та латиницею);

– формат: А 4;

– набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word;

– розміри полів: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см;

– гарнітура: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;

– абзацний відступ: 1,25 см;

– вирівнювання: по ширині;

– покликання на цитовані джерела потрібно подавати у круглих дужках, у яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка, наприклад: (Караман, 2016: 45); якщо два джерела з покликанням на сторінки: (Караман, 2016: 45; Пентилюк, 2014: 33); якщо перелік джерел: (Караман, 2016; Омельчук, 2017; Пентилюк, 2014) тощо;

– у тексті статті слід чітко розмежовувати графічні знаки «тире» (… – …) та «дефіс» (… - …); використовувати однотипні лапки («…»);

– приклади, ілюстративний матеріал необхідно позначати курсивом;

– не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішею Tab і робити зайві пробіли під час форматування статті;

– між ініціалами і прізвищем, між ініціалами та в інших випадках, коли неприпустимим є перенос між рядками, необхідно використовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Shift+Ctrl+пробіл);

– таблиці, малюнки та світлини – чорно-білі, відцентровані, розміром не більше встановлених меж сторінки;

– список використаних джерел не повинен перевищувати 10 позицій.