Загальна інформація

Збірник наукових праць «Молодий дослідник» засновано у 2022 році Факультетом української філології, культури і мистецтва Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Із 2018 року і до цього часу він мав назву «Наукові доробки студентів Інституту філології».

Основна мета збірника – висвітлення результатів наукових досліджень здобувачів усіх рівнів освіти, різних поглядів на актуальні наукові проблеми в галузі філології, теорії і методики навчання (української мови і літератур (української, зарубіжної і світової), філологічних дисциплін у ЗВО), комунікації, культури й мистецтва, аналіз перспектив на майбутнє.