Редакційний штат

Овсієнко Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови, заступник декана з наукової роботи (головний редактор).

Жигун Сніжана Віталіївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства (заступник головного редактора).

Горохова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови.

Горобець Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови.

Дроботенко Валентина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.

Бойко Марина Вікторівна, помічник декана з ІКТ.