Редакційний штат

Овсієнко Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови, заступник декана з наукової роботи (головний редактор).

Жигун Сніжана Віталіївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства (заступник головного редактора).

Башкирова Ольга Миколаївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства.

Дроботенко Валентина Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.

Зарудня Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української мови.

Бойко Марина Вікторівна, помічник декана з ІКТ.