Етична політика збірника

Редакційна політика видання спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою. Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі ґрунтується на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), а також на цінний досвід авторитетних українських і міжнародних журналів та видавництв.

Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.

У разі підтвердження підозр, пов’язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Надзвичайно важливо, щоб інформація, яка публікується була точною й достовірною. Усі автори, наукові керівники, рецензенти й редактори несуть відповідальність за дотримання етичних стандартів на всіх етапах їх участі в подачі рукописів та подальшій публікації їх у виданні.

Звертаємо увагу авторів на те, що в тексті публікацій заборонено цитувати і вносити до бібліографічних списків ті джерела, що опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерела іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.