Політика рецензування

Рецензуванню підлягають усі статті, які надійшли до редакційної колегії. Означена процедура орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту рецепції, визначення її відповідності вимогам збірника та передбачає всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів рукопису.

Етапи рецензування:

– автор подає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам збірника;

– редакційна колегія перевіряє рукопис на наявність плагіату за допомогою відповідного програмного забезпечення;

– усі статті, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження рецензентам. Призначає рецензентів головний редактор збірника. Ними можуть бути як члени редакційної колегії видання, так і інші НПП Факультету української філології, культури і мистецтва.

Взаємодія між автором / авторами й рецензентами відбувається через головного редактора збірника.

Якщо рецензент рекомендує доопрацювати статтю, то вона повертається авторові з пропозицією врахувати зауваження та підготувати оновлений варіант рукопису або аргументовано їх спростувати. До відредагованої статті автор додає листа з відповідями на зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено. Виправлений варіант повторно подається рецензентові для прийняття остаточного висновку про можливість публікації.

Основною метою процедури рецензування є уникнення випадків недоброчесної практики наукових досліджень. Рецензенти оцінюють теоретико-методологійний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість, визначають відповідність її принципам етики в наукових публікаціях та надають рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.