СОЦІАЛЬНА ВІДЕОРЕКЛАМА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Іванна Ярославівна Пашко Факультет української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

реклама, відеореклама, суспільство, контент, соцмережі

Анотація

У статті вивчено український ринок соціальної відеореклами, її значення, принципи та феномен, який полягає у поєднанні мистецтва, соціальної політики та впливу на формування громадської думки. Авторка зазначає, що соціальна реклама не має на меті отримання прибутку, а спрямована на досягнення суспільно корисних цілей та популяризацію загальнолюдських цінностей. Вона повинна зачіпати актуальні проблеми, які хвилюють суспільство та привертають увагу цільової авдиторії, змінити ставлення людей до проблем, запобігати їх поширенню та формувати нові соціальні цінності.

Посилання

Закон України «Про рекламу». Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Історія розвитку соціальної реклами в незалежній Україні як передумова формуванню тенденцій розвитку соціальної реклами. StudSell. URL: https://www.studsell.com/view/209864/?page=2.

Реклама та PR-діяльність як феномен соціальної комунікації. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1642/1/Np3.2.pd.

Weighted Gross Rating Points. HowStuffWorks. URL: https://www.howstuffworks.com/.

Additional Files

Опубліковано

28.06.2023

Номер

Розділ

Статті