№ 1 (2023): Молодий дослідник

Збірник наукових праць здобувачів і молодих учених "Молодий дослідник"

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАЧІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

Запрошуємо до друку на сторінках електронного видання «Молодий дослідник».

Збірник наукових праць «Молодий дослідник» засновано у 2022 році Факультетом української філології, культури і мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка. Із 2018 року і до цього часу він мав назву «Наукові доробки студентів Інституту філології».

Основна мета збірника – висвітлення результатів наукових досліджень здобувачів усіх рівнів освіти, різних поглядів на актуальні наукові проблеми в галузі філології, теорії і методики навчання (української мови і літератур (української, зарубіжної і світової), філологічних дисциплін у ЗВО), комунікації, культури й мистецтва, аналіз перспектив на майбутнє.

Проблематика видання:

– українська мова і література;

– літературна творчість;

– зарубіжна література та світова художня культура;

– прикладна філологія;

– теорія і методика навчання української мови та літератур;

– аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

– інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Збірник призначений для студентів, магістрантів та аспірантів.

Статті публікуються українською, англійською й польською мовами.

Періодичність видання: 1 раз на рік.

Терміни подання матеріалів: до 1 грудня (збірник буде видано у січні).

Адреса редакції: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Факультет української філології, культури і мистецтва, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, м. Київ, Україна, 04212, тел. (044) 428 34 45.

За додатковою інформацією звертайтесь до Людмили Миколаївни Овсієнко l.ovsiienko@kubg.edu.ua

Авторська угода

Взірець статті

Шаблон статті

Опубліковано: 31.01.2023

Весь випуск

Статті